Uppdrag

Jag tar emot stora och små uppdrag inom framtagning och bearbetning av texter.
Min specialitet är texter till utställningar.

Foto från utställningen ”Jobbcirkus” på Arbetets museum.

”Texterna blev som vi ville, lättlästa utan att förlora det vetenskapliga innehållet. Beräknad tidsåtgång och leveranstid har hållits föredömligt bra.”
Claes Enger, projektledare utställningar, Naturhistoriska Riksmuseet