Foto: Eva Lindblad

 

 

 

Frilansskribent, författare och pedagog
med intresse för natur och kultur,
klimat, miljö och rättvisa.