Textmakare Knutsson

Arkiv för kategori Utställningstexter

Ursäkta röran: omställning pågår

Utställningen invigdes på Arbetets museum, plan 2, i september 2017. En tidspressad produktion om dagens och framtidens arbetsliv där jag var inblandad i bearbetningen av texterna utifrån de underlag som producenten Mia Sas på Katapultkontoret mejlade efter hand, ofta med bara några timmar till deadline. I de flesta fall har andra personer i projektet dessutom hanterat texterna efteråt. Inte ett optimalt arbetssätt men fullt genomförbart, och med ett acceptabelt resultat med tanke på förutsättningarna. Utställningen består av några tematiska rum längs en korridor och ingår i ett brett pedagogiskt program som vänder sig till grupper från arbetsplatser.

Utst entre

Utställningens entré.

Utställningsintro

Introduktionstext till utställningen.

Apparaten

Första rummet handlar om Samhällsapparaten.

Samhällsapparaten tematext

Huvudtexten från apparaten.

Jobb i förändring tavla

Också i korridoren finns texter och information.

Jobb i föränadirng text

Text från anslagstavlan ovan.

Lärarummet tematext

Ett av rummen handlar om livslångt lärande, som är så viktigt för framtidens arbetsliv.

Dumstruten

En text om vikten av att misslyckas.

Labbet

Rummet som kallas Labbet handlar om innovation i ett brett perspektivLabbet tematextHuvudtext i Labbet.

Planer – berättelsen om Vallastaden

En liten svartvit utställning som visades under Bo- och Samhällsexpot Vallastaden i Linköping några veckor i september 2017. Utställningen beskriver idéerna bakom stadsdelen och expot, och hur det annorlunda arbetet med planering och genomförande gått till. Jag skrev råtexter och redigerade dem något varv men fick i brådskan inte möjlighet att följa dem hela vägen upp på väggen. Utställningen producerades av Katapultkontoret.

Utmaningar och många

En översiktsbild av den lilla utställningen.

Introvägg

Utställningens början.

Utställningsintro 1

Inledningstexten.

Processväggen

Tidslinje med nedslag i viktiga delar av processen.

Tre processtexter

Tre delar av tidslinjen.

Tematext utmaningar

Det var viktigt att också beskriva problem och utmaningar.

Tematext mer än en

En summering som avslutning.

Bilder från ”Häst – säg mig vem du är!”

Hästen – ur hästens perspektiv. Utställningen producerades av Bohusläns museum och visades sommaren 2014. I utställningen möter arkeologiska fynd äldre och modern konst, ackompanjerat av mina texter. Fotografierna är från vernissagen den 25 maj 2014.

Ingången till utställningen med orienteringstavla.

 Den första av ett dussin faktatexter.
Det fanns många möjligheter att lära sig något nytt!

 Här läser intresserade besökare om hästens utveckling.

Alla faktatexter var tryckta på plywood. Jättefint tycker jag!

 Utställningen hade sin tyngdpunkt i Sverige men gjorde lite
utblickar till bland annat Mongoliet.

 Huvudtexterna har ett lyriskt anslag.
De flesta är monterade direkt på väggarna i utställningslokalen.

 Den stora utställningshallen hade två tematiska halvor – den ena
handlade om
hästen i frihet och den andra om hästen i människans tjänst.

Det var en balansgång att skildra hästens långa och
komplicerade relation till
människan utan att vare sig
skuldbelägga eller bli överdrivet romantisk.

Texterna samspelar oftast fint med den omgivande konsten, som
här fotot av Hendrik Zeitler. Utställningen var formgiven av museets egen
Pia Hansson med grafisk form av frilansande Linn Greaker.

Bilder från ”Jobbcirkus”

Jobbcirkus handlar om gymnasievalet och den mismatch som uppstått mellan vad ungdomarna läser på gymnasiet och de branscher som söker arbetskraft. Jag har skrivit och redigerat alla texter i utställningen tillsammans med producenten Maria Asplund. Formgivare av både utställning och grafisk form var Ella Gustafsson.

Entré till utställningen med den första ”dörrtexten”.
Dörrarna introducerar utställningens olika delar.

”Dörrtexterna” är skrivna i ett slags brevform;
från Alex 15 år till ströbesökaren.
De flesta ungdomar som besöker utställningen kommer att
göra det i grupp och möts då av en pedagog.
Vi tror därför inte att de kommer läsa så många texter.

De faktatexter som finns sitter oftast på skyltar.
Här presenteras kalla fakta om gymnasieprogrammen och
antagningsreglerna, intill en vägg där varje
program fått en egen ”cirkusaffisch”.

Här presenteras olika faktorer som kan påverkar ungdomarna i deras val:
exempelvis släkt och vänner, media och normer kring kön och ursprung.

I den lila delen presenteras fakta och prognoser om arbetsmarknaden.

En trollformel för nya jobb ingår också.

Den gula delen handlar om industrin som arbetsgivare.
Här presenteras olika sidor av samma mynt.

Innanför dörrarna får besökarna möta personer som har olika industriyrken.

Här presenteras projektledaryrket.
Ljussättningen är kanske inte helt optimal.

 Mitt under utställningsproduktionen kommer utbildningsminister
Janne Björklund med ett utspel om Industriprogrammet.
Vi löser det med en löpsedelsliknande trottoarpratare.

Den sista och avslutande dörrtexten från Alex leder till den gröna delen som
vill uppmuntra besökarens egen reflektion.

Bilder från ”Drömverkstan”

Vandringsutställningen ”Drömverkstan”, som producerats med anledning av studieförbundet ABF:S 100-årsjubileum, invigdes på Arbetets museum i Norrköping den 28 januari 2012. Jag har formulerat och redigerat alla texter utifrån underlag från producenten och formgivaren Sofia Dahlquist. Grafisk form: Karin Hägglund.

Entrén med introduktionstext.

Introduktionstexten på nära håll.

 Utställningen är tillgänglig för alla.
Här finns texterna i punktskrift och taktila symboler som vägleder.
Jag har skrivit manus till den syntolkning som finns att lyssna på.

En del i utställningen handlar om olika lärstilar.
Största delen av utställningen består av tolv pelare eller podier med
en personlig berättelse på varje.Texterna är baserade på intervjuer.

Som avslutning finns lite allmänna fakta om ABF.


Äntligen bilder från ”Äntligen måndamorron!”

Här kommer lite bilder från vandringsutställningen ”Äntligen måndamorron” som invigdes på Arbetets museum i oktober 2011. Jag har redigerat alla texter. Producent och formgivare: Annika Eriksson. Grafisk form: Maria Planefors.


Entrén till utställningen.
Introtexter till utställningens delar på silhuettfigurer.


Sexkantiga rum ”sväljer” mycket text och bild.

Den röda skivan går att snurra så att olika småtexter syns i hålet.

Bilder från utställningen om Nya Karolinska Solna

Utställningen används som ”showroom” för besökare som är nyfikna på det nya stora sjukhus som byggs i Stockholm: Nya Karolinska Solna (NKS). Projektets många intressenter var noga med orden så det var periodvis en balansgång där jag bland annat fick stöd av producenten Katharina Wahlstedt. Slutresultatet är riktigt fint, tycker jag.

Utställningens början, vägg till vänster.

Introduktionstext i närbild.

Alla texter exponeras på både svenska och engelska.

Utställningens början, vägg till höger.

Längre in finns en interaktiv modell och mer information strukturerad i olika teman.
De upplysta rektanglarna är skärmar för bildspel med texter.
Intill varje skärm finns en ingress som introducerar ämnet.

Här och där i utställningen finns sådana här små skärmar där
anmärkningsvärda fakta om 
bygget och det nya sjukhuset växlar.
Notiserna hade arbetsnamnet ”wow-texter”.

Här är en historisk del där cirklarna till höger ligger på en tidslinje.
Det är inte första gången det byggs ett nytt sjukhus i Stockholm.
Här fick jag möjlighet att också göra lite
research i form av inläsning och intervjuer. Roligt!

Showroom om nya Karolinska Solna

Under sommaren och hösten 2011 jobbade jag med texter till en utställning, eller ett showroom som det också kallas, om det nya stora sjukhus som byggs mellan Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Utställningen, som ligger i ett ombyggt kök i en byggnad nära huvudentrén till det nuvarande sjukhuset, invigs i morgon den 20 januari och öppnar för allmänheten den 24:e. 
Du kan läsa mer om  utställningen och det nya sjukhuset på projektbolagets hemsida.

”Äntligen Måndamorron” på Arbetets museum

Den 8 oktober 2012 öppnade utställningen ”Äntligen måndamorron” på Arbetets museum i Norrköping. Jag har jobbat med att strukturera och redigera det omfattande textmaterial som ligger till grund för utställningen. Uppdragsgivaren verkar nöjd. Projektledaren skriver så här i ett mejl till projektgruppen: ”Jag tycker att texterna är utmärkta! Jag har ärligt talat sällan läst så komprimerade och lättförståeliga texter kring ett så komplicerat ämne.”

Jag återkommer när jag varit där och tagit lite bilder!

Historiskt magasin – 300 år av nyheter från Linköping

I början av juli invigdes Linköpings nya stadshistorisk utställning på Curmanska Magasinet i Gamla Linköping. Jag har skrivit texterna som helt och hållet går ”i tidningsstil” med löpsedlar och allt.

Utställningen är baserad på fyra nedslag; år 1700, 1854, 1907 och 1943. Dessa fyra år beskrivs genom fyra viktiga händelser beskrivna i nyhetsartiklar, men också genom personporträtt och debattartiklar. Tiden emellan de utvalda åren täcker vi med korta notiser om händelser i när och fjärran. Utöver artiklarna finns förstås också föremål, bilder och film.

Jag återkommer med bilder från utställningen.