Textmakare Knutsson

Utställningstext

Att skriva texter för utställningar kräver skribenter med precis min förmåga att skriva kort och tydligt – men ändå engagerande. Jag kommer gärna in tidigt i utställningsprojekt för att vara med att forma strukturen och göra research. Jag kan också komma in på slutet och redigera andras texter.
Nedan finns korta beskrivningar av de utställningar som jag arbetat med, från 2005 och framåt.

Ursäkta röran: omställning pågår
Om ett arbetsliv i förändring på Arbetets museum. Om vikten av innovation och nytänkande, livslångt lärande och anpassningsförmåga – hos både arbetsplatser och arbetstagare. Utställningen var finansierad av AFA Försäkringar och producerad av museet. En referensgrupp med representanter från bland annat Linköpings universitet, LO, Svenskt Näringsliv och Trygghetsrådet har bidragit till innehållet. Producent och formgivare var Katapultkontorets Mia Sas, som också var min uppdragsgivare. Trots ett forcerat arbetstempo blev det ett acceptabelt resultat.
Läs mer och se mina fotografier från utställningen

Planer – berättelsen om Vallastaden
Vallastaden är en stadsdel i Linköping som också var scen för Sveriges största Bo- och samhällsexpo under några veckor i september 2017. Utställningen Planer – berättelsen om Vallastaden beskriver resan dit, från att idén kläcktes 2011 via medborgardialoger, en tävling i arkitektur, politisk turbulens och en hektisk byggperiod till färdig (nåja) stadsdel 2017.  Min uppdragsgivare var Katapultkontoret som producerade utställningen på uppdrag av det kommunala bolaget Linköpingsexpo AB. Arbetstempot var uppdrivet men samarbetet med producenten Mia Sas stimulerande, och jag tycker slutresultatet blev helt okej med tanke på förutsättningarna. Utställningen stod bara under de tre veckor som Bo- och Samhällsexpot pågick.
Läs med och se mina fotografier från utställningen

Häst – säg mig vem du är!
Om hästen ur hästens perspektiv på Bohusläns museum. En utställning som kombinerar arkeologiska fynd med äldre och modern konst till en upplevelse för alla sinnen. Jag har skrivit samtliga texter i utställningen, utom direkta citat ur böcker och brev. Här fick jag äntligen möjlighet att skriva texter i första person pluralis; alltså ur ett ”vi-perspektiv”; där ”vi” är de flocklevande hästarna som kollektiv. Producent var museets egen Sofie Henrysson Rudvall och för den förnämliga grafiska formen svarade frilansformgivaren Linn Greaker från Göteborg.
Se mina bilder från utställningen

Jobbcirkus
Utställningen handlar om gymnasievalet och den mismatch som uppstått mellan vad ungdomarna läser på gymnasiet och de branscher som söker arbetskraft. Jag har skrivit och redigerat alla texter i utställningen tillsammans med producenten Maria Asplund. Formgivare av både utställning och grafisk form var Ella Gustafsson. Arbetet flöt på bra och jag tycker utställningen blev färgglad och fin. Målet var att ha med mycket information utan att det skulle se “texttungt” ut och det tycker jag att vi lyckats med. Det svåraste var att beskriva situationen för unga på arbetsmarknaden utan att vare sig trycka till dem eller överdriva möjligheterna att “bli vad man vill”: att bibehålla, respektera och förstärka de unga besökarnas integritet och klokskap utan att bli mästrande.
Se mina fotografier från utställningen 

Drömverkstan
Utställningen producerades med anledning av att studieförbundet ABF fyller 100 år 2012. En färgglad och användarvänlig liten vandringsutställning som invigdes på Arbetets museum i januari 2012. Jag har skrivit och redigerat alla texter utifrån föredömligt tydliga önskemål och underlag från producenten och formgivaren Sofia Dahlquist. Grafisk formgivare var Karin Hägglund. Ett nytt och konstruktivt samarbete i ett välskött projekt. Spännande att också få skriva manus till en beskrivande syntolkning av utställningen.
Se mina fotografier från utställningen.

Nya Karolinska Solna – utställning om ett byggprojekt
Utställningen beskriver hur det nya stora sjukhuset i Stockholm byggs och hur det ska fungera när det är klart. Jag formulerade och redigerade texterna sommar och höst 2011. Invigningen var den 20 januari 2012. Producent var Katharina Wahlstedt, beställare var projektbolaget Swedish Hospital Partners. Arbetet tog tid och var periodvis en delikat balansgång där olika parter bevakade sina intressen. Slutresultatet blev som helhet jättefint, tycker jag.
Se mina fotografier från utställningen.

Äntligen måndamorron
En brett anslagen utställning om hur våra arbetsplatser fungerar eller inte fungerar; och hur de kanske skulle kunna fungera bättre om vi tog mer hänsyn till människans natur och beteenden. Ett mycket omfattande faktamaterial från många olika källor och sakkunniga gjorde att arbetet periodvis gick långsamt fram men resultatet känns ändå helt okej. Så här skrev Niklas Cserhalmi, musiedirektör på Arbetets museum, om texterna i ett mejl till den månghövdade referensgruppen: ”Jag har ärligt talat sällan läst så komprimerade och lättförståeliga texter kring ett så komplicerat ämne.”
Producent och formgivare var Annika Eriksson. Grafisk form av Maria Planefors.
Se mina fotografier från utställningen.

Historiskt Magasin – 300 år av nyheter från Linköping
En ny stadshistorisk utställning placerad i Curmanska Magasinet i Gamla Linköping. Jag har tillsammans med formgivaren Katharina Wahlstedt lekt med dagstidningens uttryck i såväl språk som formgivning. Innehållsmässigt tar utställningen avstamp i tre viktiga lokala händelser och årtal: Stadsbranden år 1700, det stora rånet mot Östgötha Bank 1854, ASJ (senare SAAB) etablering i staden 1907 samt nazistkravallerna 1943. Runt hela utställningen löper en tidslinje med korta notiser från när och fjärran. Texterna är uppdelade i nyhetstexter, personporträtt, debattinlägg, notiser och löpsedlar. I exemplet nedan är samtliga löpsedlar med, övriga texter enbart i ett snävt urval.
Utdrag ur texterna (.pdf på ca 5 Mb)

Mötesplats: Röster om amning
En liten vandringsutställning som ställer frågor om amning och varför amning är ett så omdiskuterat fenomen. Så här beskriver projektledaren och formgivaren Annelie Egelin Tärning, Arbetets museum, vårt samarbete:
Det har varit oerhört smidigt att samarbeta med Textmakare Knutsson. Titti ställde många frågor för att vara säker på vad jag var ute efter. Huvudtexterna var väl genomtänkta och hade ett spännande grepp, vilket projektets samarbetsparter älskade. Med en liten utställningsbudget var vi tvingade att skriva en hel del texter själva. Tack vare Tittis stöd och coachning så kunde vi producera bra och kärnfulla texter som vi är nöjda med.
Utdrag ur texterna (pdf)

Mysteriet med staden
En interaktiv familjeutställning producerad av Arbetets museum 2010, med anledning av fackförbundet Kommunals 100-årsjubileum. Utställningen bygger på Martin Widmarks böcker om LasseMajas detektivbyrå så här har jag fått prova på att skriva i hans manér. Ett spännande och välskött projekt med texter på olika nivåer i en tydlig struktur.
Utdrag ur texterna (pdf)

Makt och människor
Den sista av fyra delar i den nya basutställningen. Östergötlands länsmuseum, 2008. Fösta sidan är introduktionsvepan och på sidan två finner du en av sex ”berättelser” – de enda texter som är exponerade i utställningsrummet. Sidan tre, fyra och fem är exempel på ”sökbara” men dolda texter. Notera att exemplen kommer från olika montrar och därför inte hänger ihop tematiskt.
Utdrag ur texterna (pdf)

Arbetsliv på landet och i staden
En av fyra delar i den nya basutställningen. Östergötlands länsmuseum, 2007.
Utdrag ur texterna (pdf)

Familjeliv
En av fyra delar i den nya basutställningen. Östergötlands länsmuseum, 2007.
Utdrag ur texterna (pdf)

Klimat, Ekonomi, Politik
En liten men innehållsrik vandringsutställning för utomhusbruk. Riksutställningar & Naturhistoriska Riksmuseet, 2006-2007.
Utdrag ur texterna (pdf).
Utdrag ur skrivhäfte som hör till utställningen (pdf)

Systembolaget i nöd och lust
Systembolagets jubileumsutställning. Nordiska museet 2005.
Utdrag ur manus till texterna (pdf)

Arbetslivet – dödskul eller livsfarligt
En vandringsutställning som producerades av Arbetets museum 2005.
Utdrag ur manus till texterna (pdf)