Textmakare Knutsson

Reklam och information

Jag är obotligt nyfiken och hjälper gärna till med research, intervjuer och reportage till kundtidningar och nyhetsbrev. Det är också roligt att skriva ”riktig copy”; korta, säljande texter till annonser och annan reklam; även om jag förbehåller mig rätten att välja vilka produkter jag arbetar med.

Här följer några exempel på jobb jag gjort.

Magasin för äldre
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger årligen ut ett magasin för äldre som heter ”Vital”. Där har jag 2012 och 2013 skrivit en del artiklar baserade på intervjuer.
Mer om Vital 2012
Mer om Vital 2013

Broschyr om utbildning
Hösten 2012 skrev jag texterna till en broschyr som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  beställt för att rekrytera nya elever till sin grundutbildning ”Skydd mot olyckor”.
Mer om broschyren

Guidebok om Gamla Linköping
Sedan våren 2012 har Gamla Linköping en ny guidebok som är lite mer än en broschyr men ändå inte en dyrbar fotobok. Jag har i samråd med områdets egen personal strukturerat häftet och skrivit alla texterna.
Mer om guideboken

Konferensdokumentation
I mars 2012 hölls den tredje och avslutande konferensen i en serie arrangerad av  Nordisk nätverk för politisk illustrationskonst. Konferensen hette ”Beyond the Image – cartoons as sources to history” och var. precis som de tidigare, mycket intressant att lyssna till. Mitt uppdrag var att i skrift referera och sammanfatta såväl föreläsningar som samtal och diskussioner.
Läs dokumentationen

Tävlingsprogram Linköping Bo16
År 2016 ska det bli bomässa i Linköping. Stadsdelen är döpt till Vallastaden. En arkitekttävling utlystes den 19 mars 2012 och jag fick skriva en inledande text till tävlingsprogrammet.
Hela tävlingsprogrammet
”Min sida” i tävlingsprogrammet

Konferensdokumentation
Jag dokumenterade i maj 2010 konferensen ”Att förändra bilden av kvinnan – kvinnan i tecknade serier” på uppdrag av ”Nordisk nätverk för politisk illustrationskonst”. Så här skriver nätverkets primus motor Carina Milde om vårt samarbete: ”Titti är snabb och mycket professionell och det har känts jättebra.”

Text till broschyr om spårbilar
En broschyr för framtidens kollektivtrafik. Uppdrag för Miljöpartiet, Stockholms läns landsting. Grafisk form: Maria Planefors. Januari 2009.
Lågupplöst version av broschyren (pdf)

Text till presentation
Presentation av en boende på Tannefors Servicehus, Linköping. Uppdrag för Linköpings Kommunala Fastigheter via Jerhammar o Co. Foto: Oskar Lüren. Oktober 2008.
En bild från presentationen, med speakertext (pdf)

Annons till Träblåsverkstan
En annons för att informera om Träblåsverkstan i Gamla Linköping. Jag har här gjort både text och form. Mars 2008. Kolla på annonsen (pdf)

Artikel och bilder till Åkerbobladet
Jag fotograferar och skriver regelbundet om olika annonsörer i den lilla annonstidningen Åkerbobladet. I januari 2008 var det dags för Kapten Billes i Norsholm. Manus till artikeln (pdf)

Texter ur Omloppet, nr 2 2007
Omloppet är Östgötatrafikens kundtidning. Den gavs 2007 ut i samarbete med reklambyrån Jerhammar o Co i Norrköping. Utdrag ur kundtidningen (pdf)

Texter ur LKF Bulletinen, nr 1 2007
LKF Bulletinen är ett nyhetsbrev som Linköpings kommunala fastigheter AB ger ut i samarbete med reklambyrån Jerhammar o Co i Norrköping. Utdrag ur nyhetsbrevet (pdf)