Med skälvande hjärtan

”En perfekt liten present till en hästbiten vän.”
Tidskrifter Equipage nr 5 2015

Omslag

Den 6 juni 2015 invigdes utställningen ”Häst säg mig vem du är!” på Västerbottens museum i Umeå. Utställningen var producerad av Bohusläns museum och visades där under sommaren 2014. Målsättningen var att beskriva hästen och hästens relation till människan utifrån hästarnas egen synvinkel.

Många besökare berördes starkt av texterna i utställningen och frågade efter dem i museets butik. Därför gav vi i juni 2015 ut liten bok där de lyriska huvudtexterna kombineras med nytagna fotografier av Klara Knutsson. Grafisk form: Maria Planefors.