Hopp för klimatet

””Hopp för klimatet” är en visionär och inspirerande bok som
borde ligga framme i alla offentliga sammanhang.”
Jakob Carlander, NT 21/12 2016

Personliga porträtt av 50 östgötar som valt att göra något för klimatet, professionellt eller ideellt, i det stora eller i det lilla. De bor på olika ställen, är olika gamla och verksamma i vitt skilda delar av samhället. Hälften av dem är kvinnor, hälften män.

Boken var ett av resultaten från ett årslångt intervjuprojekt som jag genomförde på eget initiativ och egen bekostnad. En annan spin off av projektet var föreningen Klimatfolket som under en period arrangerade kalas och samtal om klimatet i Linköping och Norrköping. Boken är utgiven på DIBB Förlag 2016.