Titti Knutsson Blogg

Det måste få vara roligt!

Jag läser vidare i Svante Axelssons utmärkta bok ”Vår tid är nu – tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen” och kom idag till stycket nedan som fick mig att minnas hur vi våren 2014 var några individer som fick kämpa hårt för att ge kulturen sitt rättmätiga utrymme på Klimatriksdag 2014. För visst har han rätt i att delar av miljörörelsen präglas av samma negativa och exkluderande normer som många religiösa samfund. Det ska helt enkelt inte vara roligt. Tvärt om förväntas anhängarna genomgå olika former av stålbad på sin smala väg mot, den ofta individuella, lyckan. Syndarna, avfällingarna och de otrogna hundarna exkluderas ur gemenskapen, betraktas med illa dolt förakt och får bära tunga bördor av synd och skam där de utan minsta eftertanke rumlar längs den breda vägen. I de mest extrema fallen förbjuds allt vad underhållning och nöje heter. Ungefär som delar av arrangörsgruppen bakom Klimatriksdag 2014 hävdade att en klimatriksdag är så allvarliga saker att det var tveksamt om den lämpade sig som skådeplats för musik, teater och konst.
Själv instämmer jag hellre med Robban Broberg som redan på 1970-talet sjöng att det måste få vara roligt att göra revolution.
Och med Henning Mankell som i gårdagens Babel slog fast att litteraturen inte kan förändra världen, men att världen inte går att förändra utan litteratur.
För hur ska vi kunna nå ut om vi föraktar stora delar av mänskligheten och förnekar dem berättelserna och allt som är spännande, vackert och roligt?

Ur Svante Axelssons bok

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Svante Axelssons ”Vår tid är nu”, Ordfront förlag 2014.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *