Textmakare Knutsson

Arkiv för kategori Åkerbobladet

Miljöarbete i församling

Till Åkerbobladet november 2016 har jag bidragit med ett porträtt av Maria Bergendahl som är informatör på Åkerbo församling och drivande i församlingens omställningsarbete. Här kommer ett litet smakprov:

Församlingens miljöarbete tog fart för ett par år sedan och kommer att pågå länge än.
– Den här diplomeringen är bara första steget. Det kommer alltid finnas mer att göra.
Maria understryker att det är viktigt att låta den här typen av förändringsarbete ta tid. 
– Hållbar utveckling omfattar många områden och ska växa inifrån. Det handlar alltså inte om att pracka på verksamheten en högtravande policy uppifrån, utan om att gemensamt höja kunskapsnivån och låta var och en upptäcka sina möjligheter att bidra, konkret, utifrån sin plats i organisationen.

Läs hela artikeln via Åkerbobladets hemsida.

Väverska med djupa rötter

I Åkerbobladets oktobernummer 2016 har jag skrivit ett porträtt av Barbro Sandell, som inleds med följande ord:

”Hösten har kommit när Åkerbobladet besöker Barbro Sandell som bott på Västerhagen utanför Törnevalla i 52 år. Nu tar planerna på Ostlänken form och makarna Sandell måste flytta. Så Barbro röjer i bodar och förråd och värmer huset med spillvirke från alla byggprojekt som makarna gjort genom åren.”

Västerhagen var föräldrahem för Barbros make Göran, och där flyttade hon in när de gift sig 1964.
– När vi kom hit var det två rum och kök på nedervåningen och två rum på övervåningen. Den enda bekvämlighet som fanns var en kökskran med kallvatten. Sedan dess har vi moderniserat och byggt till i omgångar vartefter familjen växt.

Läs hela via Åkerbobladets hemsida.

Läkare och hästkarl i Åkerbobladet

I Åkerbobladets septembernummer 2016 har jag porträtterat profilen Stefan Thorslund som varit verksam som läkare i många år men som också är en välbekant hästkarl med engagemang för bygdens kulturhistoria och i föreningen Småbrukarna. Här är ett litet smakprov:

Stefan hinner också med att vara ordförande i föreningen Småbrukarnas Östgötaavdelning.
– Där har det skett en påtaglig föryngring på senare år. Det är väldigt positivt!
Föreningen fungerar som ett socialt nätverk för personer som driver små gårdar och lantbruk men arbetar också politiskt.
– Det finns mycket att jobba med. Till exempel upplever vi att djurtillsynen blivit onödigt stelbent sedan byråkraterna på Länsstyrelsen tog över ansvaret från kommunerna. Djuren kan ha det jättebra, men om det fattas fem centimeter någonstans kan det ändå betyda att brukaren måste välja mellan att bygga om och lägga ner.

Läs hela artikeln via Åkerbobladets hemsida

Fiskhandlare på hjul

I Åkerbobladets augustinummer 2016 har jag skrivit ett porträtt av fiskhandlare Tomas Enegren. Artikeln inleds så här:

Dialekten avslöjar omedelbart Tomas Enegren som göteborgare, trots att han varit östgöte sedan 1984 när kärleken lockade hit honom. Som tjänsteman på posten hade han inga problem att få jobb. På den tiden fanns 20 postterminaler i landet, nu tror han att det kanske är tio kvar. Tomas har själv sadlat om och blivit kringresande fiskhandlare med Åkerbo som viktig marknad.

Läs hela via Åkerbobladets hemsida.

Slottsfogde och pastor i Åkerbobladet

I Åkerbobladets juni-nummer 2016 har jag skrivit två artiklar. Ett porträtt av den avgående pastor i Linghems Equimeniaförsamling, Jörgen Tholander, och en presentation av verksamheten på Ekenäs slott och Maria Reuterhagen som är fogde på slottet.

Ett utdrag ur texten om Ekenäs slott:

Det råder ingen tvekan om att Ekenäs slott är ett av de viktigare besöksmålen i Åkerbo. Maria berättar att själva slottet förra året besöktes av ungefär 4 500 personer medan området besöktes av 6 300 under tornerspelen och hela 13 500 besökare under julmarknadsdagarna i mitten av november.
Genom åren har också större delen av den svenska trubadureliten spelat på slottets omtyckta sommarkonserter. Leif nämner stolt namn som Lill Lindfors och Finn Zetterholm.

och ur porträttet av Jörgen Tholander:

Jörgen har trivts väldigt bra i Linghem. Han har haft som målsättning att öppna upp den traditionella församlingskulturen mot det omgivande samhället.
– Det är viktigt för mig att kyrkan inte bara vänder sig inåt utan också hittar sin roll i samhället runt omkring. Föräldrakvällar, vår medverkan vid Linghemsdagen och second hand-butiken Magasinet i Linghem är exempel på verksamhet som låter församlingen möta medborgarna.

Läs hela artiklarna via Åkerbobladets hemsida

Grushandlare och lantbrukare i Åkerbobladet

I Åkerbobladets majnummer 2016 har jag skrivit ett porträtt av Mikael Kuylenstierna på Landsjö gård. Artikeln inleds så här:

”Några gånger per år skakar det till i skogarna söder om Norsholm. Då sprängs det i täkten där berg förvandlas till grus i olika kvalitet och dimensioner. Framställning av kvalitetsjord, köttproduktion, spannmålsodling och skogsbruk står också på agendan för Mikael Kuylenstierna på Landsjö gård utanför Norsholm.”

Läs hela artikeln via Åkerbobladets hemsida.

Rektor i porträtt

I Åkerbobladets aprilnummer 2016 har jag skrivit ett porträtt av Magnus Wallén som tillträdde som rektor för den problemtyngda Linghemsskolan i början av läsåret. Nu menar han att vinden har vänt:

”Under Magnus första halvår på skolan har mycket hänt. Nedläggningshotet är undanröjt för överskådlig tid och istället har politikerna bestämt sig för att renovera och bygga ut skolan.
– Det ligger helt i linje med min filosofi att man inte kan bromsa sig ur en uppförsbacke, förklarar Magnus.
Redan nu har skolan fått möjlighet att starta en förberedelseklass för 16 ensamkommande flyktingbarn och till hösten 2016 finns elevunderlag till fyra klasser i sjuan istället för två eller tre som varit det vanliga på senare år.”

Läs hela artikeln via Åkerbobladets hemsida

Mary och pojkarna

I Åkerbobladets marsnummer 2016 har jag skrivit ett porträtt av Mary Lundgren som för många år sedan valde att stanna hemma med sina egna funktionsnedsatta söner och en fosterson. ”Pojkarna” har blivit vuxna nu  men är fortfarande beroende av stödet från Mary och hennes man.

Här är ett litet utdrag:
När Mary som nygift nittonåring flyttade ut till Sam på Mauritzholm 1969 visste hon inte att hennes föräldrar oroade sig för hur det skulle gå för deras tös därute på bondgården. Hon som hade astma, som vuxit upp i en tätort och inte kunde något om lantbruk.
– Långt senare fick jag reda på att de funderat en del på hur jag skulle trivas.
Tiden skulle visa att deras oro var obefogad. Nu är Mary lika djupt rotad i myllan på gården som i församlingsarbetet och bland vännerna i trakten.

Läs hela artikeln via Åkerbobladets hemsida.

 

Golvläggare byter jobb

Åkerbobladet februari 2016 innehåller ett porträtt av Pelle Holmkvist som är platschef på konferens- och semesteranläggningen Missmyra mellan Åtvidaberg och Björsäter. Här är ett utdrag:

Pelle, och de tre andra som jobbar på Missmyra, är anställda av den ekonomiska föreningen Kooptima som sedan 2012 driver Missmyra på stiftelsens uppdrag. Kooptima är ett slags bemanningsföretag som vill bana väg för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden.
– Missmyra är bara en av våra verksamheter. Jag kom själv in i Kooptima 2008, genom en anställning som föreningsutvecklare för Linköpings Handikappidrottsförening.
Pelle berättar att föreningen erbjuder företag att hyra in funktionsnedsatta personer.
– För företagen blir det som ett slags extra trygg provanställning med den självklara målsättningen att det ska kunna övergå i en riktig anställning, om man trivs med varandra.

Porträtt

 

 

 

 

 

 

 

Läs hela porträttet via Åkerbobladets hemsida.

Artikel om godsägare Nelson

I novembernumret av Åkerbobladet har jag skrivit ett litet porträtt av Per Nelson som driver konferensanläggning, hotell och festvåning på Idingstad säteri utanför Linköping. Här är ett utdrag:

Utöver Per och Matilda sysselsätter verksamheterna på Idingstad en konferensansvarig på heltid och en kock på deltid. En del extrapersonal kan kallas in vid behov som under de hektiska kvällarna när gården serverar julbord.
– Utgångspunkten för vårt julbord är bra råvaror från skogen och närområdet, gärna från små kvalitetsmedvetna leverantörer som exempelvis Finnö Fisk och Wadstens Chark.
Bokningarna till julbordet, som serveras kvällstid onsdag-lördag från slutet av november, har redan börjat droppa in.
– En del familjer som firar själva julen på olika håll kommer hit på julbord innan för att få tid att umgås. Ofta kombinerar de med en övernattning.
Intresset från privatpersoner som vill fira en födelsedag eller ett bröllop på Idingstad är stort – så stort att familjen Nelson ibland tvingas säga nej.
– Bröllop är naturligtvis jätteroliga men kräver mycket arbete och förberedelser eftersom brudparen, av begripliga skäl, ofta är väldigt noga med detaljerna. Det är ju deras stora dag!

Läs hela artikeln på Åkerbobladets hemsida