Planer – berättelsen om Vallastaden

En liten svartvit utställning som visades under Bo- och Samhällsexpot Vallastaden i Linköping några veckor i september 2017. Utställningen beskriver idéerna bakom stadsdelen och expot, och hur det annorlunda arbetet med planering och genomförande gått till. Jag skrev råtexter och redigerade dem något varv men fick i brådskan inte möjlighet att följa dem hela vägen upp på väggen. Utställningen producerades av Katapultkontoret.

Utmaningar och många

En översiktsbild av den lilla utställningen.

Introvägg

Utställningens början.

Utställningsintro 1

Inledningstexten.

Processväggen

Tidslinje med nedslag i viktiga delar av processen.

Tre processtexter

Tre delar av tidslinjen.

Tematext utmaningar

Det var viktigt att också beskriva problem och utmaningar.

Tematext mer än en

En summering som avslutning.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *